Belangrijke informatie over uw contributie

13-02-2018

Het is inmiddels 13 februari, de 8e maand van het voetbal seizoen, en tot onze spijt moeten we constateren dat ondanks herhaaldelijke verzoeken de contributie voor het seizoen 2017/18 nog niet door u allen voldaan is.

Wij zullen aan het einde van de week overgaan tot automatische incasso. Wij willen u er op wijzen dat storneren van de geïncasseerde bedragen kosten met zich mee brengt. Per incasso 3,50 euro. Uw te betalen bedrag zal met deze kosten worden verhoogd.

Tevens willen wij u er op wijzen dat het niet betalen van contributie zal leiden tot het intrekken van de speelgerechtigheid en het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau.

Wij vertrouwen er op dat dit niet nodig zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Wilhelmus