Gezocht: Teammanagers per Team

1-02-2018

Aan de start van dit seizoen is een vrijwilligersbijdrage betaald. Deze bijdrage kan worden terugverdiend door het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden binnen de club. Vastgesteld is dat hiervoor per lid per seizoen 16 uur aan vrijwilligerswerk moet worden gedaan. Indien dit is gebeurd wordt de bijdrage aan het eind van het seizoen terugbetaald. Ook kan men ervoor kiezen om deze werkzaamheden af te kopen en komt er dus geen terugbetaling.

Momenteel is nog niet helemaal duidelijk wie de werkzaamheden wil afkopen en wie zich verdienstelijk wil maken binnen de club. Ook is vaak nog niet duidelijk wie in dat laatste geval welke werkzaamheden zou willen doen.

Om hier inzicht in te krijgen, om meer structuur te krijgen en om de communicatie tussen de vrijwilligerscommissie en de vrijwilligers te bevorderen, willen we per team de functie van een teammanager introduceren.

Deze teammanager regelt zaken voor het team die niet zozeer met voetbal te maken hebben maar met de organisatie van de vrijwilligers binnen de vereniging. Op deze manier kan de leider zich bezig houden met voetbal! Als je teammanager bent voor het gehele seizoen, zijn daarmee de verplichte 16 uur vrijwilligerswerkzaamheden vervuld. Daarnaast mag je natuurlijk altijd meer doen als je dat leuk vindt.

De teammanager inventariseert allereerst aan het begin van het seizoen, welke ouders het vrijwilligerswerk afkopen en welke ouders er graag werkzaamheden binnen de vereniging willen doen. Daarna wordt gekeken welke werkzaamheden deze ouders willen doen. Dat kan aan de start van de inventarisatie, als de ouders al weten wat hun bijdrage wordt, of op het moment dat er hulp nodig is.

De vrijwilligers voor de bardienst worden meteen doorgegeven aan Nicole Van Rijn. Zij maakt de roosters voor de kantinedienst en zal dit blijven doen. Dit is een enorme klus, maar als de communicatie via de teammanagers kan gaan dan maakt het deze taak voor haar een stuk makkelijker. Zij kan de bardiensten direct aan de teammanager mailen. Hierbij zal weer worden geprobeerd rekening te houden met de wedstrijden van de kinderen. De teammanager laat Nicole weten hoeveel vrijwilligers beschikbaar zijn binnen het team.

Een snelle communicatie is hierbij noodzakelijk. Bij de teammanager is vanaf het begin van het seizoen dus duidelijk wie er binnen het team beschikbaar is voor de bardienst. Degenen die hebben afgekocht of andere taken zullen doen zullen dus niet hoeven worden benaderd voor bardienst. Dit gebeurt nu nog wel eens en dit leidt tot onduidelijkheid.

Naast de kantinedienst zijn er natuurlijk nog veel andere vrijwilligerstaken, zoals:

  • Toernooien helpen organiseren en opbouwen
  • onderhoudsklussen doen
  • zitting nemen in commissies
  • scheidsrechters, vlaggers, dienst wedstrijdkamer
  • zelf organiseren van feestavonden voor volwassenen of jeugd, pubquiz
  • culinaire avond etc..

Wij zullen een format maken waarin de teammanager alles kan bijhouden. Ook komen daarbij duidelijke instructies en een lijst van welke vrijwilligerstaken er zijn, dus waarvoor de ouders zich kunnen opgeven.

De teammanager houdt het hele seizoen bij hoeveel uur er is gemaakt en waarmee. Gedurende het seizoen ontvangen de teammanagers mailing indien er vrijwilligers nodig zijn voor bepaalde evenementen. De teammanager zet deze vraag door naar de ouders binnen het team en geeft aan de desbetreffende commissie door welke ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. Het is de bedoeling dat de teammanager zich hiervoor ook inzet!

Het slechts opgeven als teammanager is niet voldoende… Omdat het om een half seizoen gaat kun je dit seizoen als teammanager 8 uur ‘verdienen’. Aan het einde van dit seizoen bekijken we of het systeem het beoogde effect heeft gehad en wat er aangepast moet worden. We horen tegen die tijd ook graag de input van de teammanagers.

Wij horen graag voor het einde van de winterstop wie binnen welk team de teammanager wil worden. Graag met mailadres erbij! Reactie naar: vrijwilligersbijdrage@vvwilhelmus.nl

Met vriendelijke groet, namens de Vrijwilligerscommissie

Brenda van Rooijen en Corinne Budé