Noodplan Materiaalbeheer

6-09-2018

Beste leden van VV Wilhelmus,

Zoals bekend Wilhelmus op zoek naar een nieuwe materiaalbeheerder, nu Nico Graaman met pensioen is gegaan. Het seizoen is net van start gegaan. Het is niet waarschijnlijk dat op korte termijn een nieuwe materiaalbeheerder is aangesteld. Tot die tijd zullen wij dus met elkaar de schouders eronder moeten zetten. Een mooi moment om te laten zien waar Wilhelmus van gemaakt is!

Een werkgroep heeft voor de komende periode een noodplan Materiaalbeheer opgesteld.
Ik geef u alvast de hoofdpunten:

  • Het trainingsmateriaal van de diverse teams wordt verdeeld over twee ruimtes: het materiaalhok van het kleedkamergebouw en de oude kleedkamer 0 bij het clubgebouw. De wedstrijdspullen van de International-teams, Senioren ZO4/5/6 en de Zondag Veteranen gaan naar de opslagruimte aan de zijkant van het kleedkamergebouw.

  • De teams en hun begeleiding zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen, terugbrengen en opruimen van het trainingsmateriaal. Om dat mogelijk te maken zal voor elk cluster van teams een ‘sleuteldrager’ worden aangewezen. Deze heeft toegang tot het materiaal en kan de betreffende ruimtes weer afsluiten.

  • Voor het aan- en uitzetten van de lichtmasten op het terrein zal ook een groep medewerkers worden aangewezen, zodat niemand in het donker traint.

  • Het voorgaande gaat op voor tijdstippen waarop getraind wordt. Op wedstrijddagen (zaterdag en zondag) is in en om het kleedkamergebouw begeleiding aanwezig.

De komende dagen wordt het noodplan definitief gemaakt en krijgen de beoogde sleuteldragers en ‘lichtbrengers’ bericht en nadere instructies.

Het noodplan geldt voor een beperkte periode. Als er nieuwe materiaalbeheerders zijn aangesteld, treedt een nieuwe situatie in. Ik ben ervan overtuigd dat de leden van Wilhelmus dit met elkaar kunnen fiksen. Het komt goed als we elkaar ondersteunen en elkeen omgaat met ons materiaal zoals iedereen graag zelf behandeld wil worden: met het nodige respect….

Dank aan allen voor jullie medewerking,

Namens het Bestuur,

Bouk Wartna
Voorzitter