Procedure teamindelingen selectiegroepen & communicatie + actuele coordinatorenlijst

16-07-2019

Procedure teamindelingen, communicatie en startdata trainingen.

Bij het (nog) ontbreken van een teammanager dienen de hoofdtrainers per leeftijdsgroep de communicatie te verzorgen met betrekking tot de start van de trainingen van de selectiegroepen, evenals de communicatie in algemene zin. Zij hebben het directe contact met de ouders/verzorgers. Omdat er nog geen teams zijn geformeerd, zullen zij dit naar de gehele groep doen.
Voor wat betreft de teamsamenstelling, de periode voor de zomer is gebruikt om te bekijken wie er in de selectie terechtkomt. De periode na de zomer wordt gebruikt om iedereen bij het juiste selectieteam in te delen. De procedure is daarin heel simpel. De hoofdtrainer bepaalt dit in samenspraak met de tweede en/of derde trainer van de leeftijdsgroep. Uiteraard bewaakt de Hoofd Opleiding (ism met de Manager Voetbalzaken)  dat dit ordentelijk gebeurt. Om de twee weken zal de Hoofd Opleiding een voortgangsgesprek met de trainers hebben totdat de groepen zijn vastgesteld. Wel is het zo, dat de groepen open blijven en dat spelers gedurende het seizoen van team 1 naar team 2 of zelfs team 3 gezet kunnen worden o.b.v. gedrag, prestatie, mentaliteit, discipline.
Alle breedteteams zijn (zoveel mogelijk) samengesteld op basis van de interne scoutingsrapporten, evaluaties door de trainers/teammanagers en persoonlijke wensen van spelers.
Indien u vragen heeft van welke aard dan ook, dan kunt u zich wenden tot de coördinator van de leeftijdscategorie waar uw kind toe behoort (zie bijgaand overzicht). 
Deze zal in eerste instantie proberen uw vraag zelf af te handelen. Lukt dit niet, dan zal hij/zij de vraag doorzetten naar de Trainer, Hoofd-Opleiding of de Manager Voetbalzaken.
Hieronder een overzicht van de startdata van de trainingen voor het seizoen 2019-2020. Deze data zijn onder voorbehoud.

undefined

undefined

 

undefined