Uitbreiding Technische Commissie (TC) V.V. Wilhelmus.

26-06-2019

Uitbreiding Technische Commissie (TC) V.V. Wilhelmus.

De TC heeft als taak het technisch beleid te ontwikkelen, uit te dragen en te bewaken.

Marcel Commers en Michael Thoen hebben hier enige tijd met zijn tweeën vorm aan gegeven. Wij zijn blij dat we kunnen meedelen dat de TC m.i.v. komend seizoen met twee personen is uitgebreid.

Ruud Wollrabe en Tim Krul zullen samen met Michael Thoen aandacht schenken aan het technisch beleid bij de jeugd, waar Marcel Commers verantwoordelijk blijft voor de senioren.

Binnen de jeugd zal Tim zich bezig houden met de JO7 t/m JO11, Michael met  de JO12 t/m JO15 en Ruud met de JO16 t/m JO19.

Voor aanvang van het seizoen 2019-2020 hopen wij het aangepaste Technisch Jeugdplan te kunnen presenteren.

Voor de uitvoering van het Technisch Jeugdplan zijn de Manager Voetbalzaken en het Hoofd Opleiding verantwoordelijk, uiteraard samen met de trainers.

Indien u vragen heeft over het Technische Beleid, of over de uitvoering daarvan, dan kunt u die kwijt bij het betreffende lid van de Technische Commissie (technischecommissie@vvwilhelmus.nl). Zij staan u graag te woord.

Het Bestuur