Vacature TCJ voor de niet - selectie teams

23-01-2018

Wilhelmus zoekt Technisch Coördinator niet-selectieteams Jeugd (TCJ) voor volgend seizoen.

 

Met Wilhelmus streven wij ernaar om alle jeugdige voetballers een gedegen opleiding te geven. Iedereen die zich aanmeldt, meer of minder getalenteerd, heeft ons inziens evenveel recht op goede trainingen, speeltijd en speelplezier. Traditioneel gezien krijgt de meest getalenteerde jeugd vaak de meeste aandacht. Om de balans te waarborgen heeft de technische commissie van Wilhelmus de afgelopen weken nagedacht over een betere organisatiestructuur van de jeugdopleiding met een breder kader en duidelijke taakverdelingen. Onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur is het aanstellen van een technisch coördinator niet-selectieteams jeugd (afgekort TCJ) voor seizoen 2018/2019.

Deze TCJ zal zich gaan bezighouden met het welzijn en de opleiding van de jongste jeugd ongeacht het niveau. De TCJ zal samenwerken met de hoofd jeugd opleiding (Boudewijn de Geer) waarbij het accent van zijn of haar werkzaamheden zal liggen op de niet-selectie teams en die van Boudewijn nog meer op de selectie teams.

Wij hopen de komende periode gesprekken te voeren met meerdere kandidaten. De uitgebreide functieomschrijving van de TCJ is te HIER te lezen.