Veilig Sportklimaat

14-12-2017

Beste ouders, verzorgers, spelers, leden en supporters van Wilhelmus,

 

Afgelopen week heeft de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport een rapport gepresenteerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen sportclubs. In dit rapport komt onder meer naar voren dat 12 % van de sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De commissie geeft aan dat sportclubs zelf actief aan de slag moeten met signaleren, begeleiding en preventie. Meer over dit rapport is te lezen op www.nocnsf.nl

Helaas opent de actualiteit keer op keer onze ogen. Wilhelmus wil daarom actiever preventief beleid gaan voeren op seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. In het kort gaan wij hieronder in op: - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - gedragsregels voor jeugdbegeleiders - vertrouwenscontactpersoon - commissie "veilig sportklimaat" - informatiebijeenkomst voor jeugdleiders en leden

VOG voor  (jeugd)leiders en (jeugd)trainers.

Binnenkort beginnen wij met het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor al onze (jeugd)leiders en (jeugd)trainers. Een VOG is een verklaring afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaren oplevert voor het gevraagde doel, zoals in dit geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het NOC*NSF en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een speciale regeling voor vrijwilligers van sportorganisaties, zodat aan het aanvragen van de VOG geen kosten verbonden zullen zijn indien wij als vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen. De toetsing van deze voorwaarden vindt momenteel plaats en we verwachten binnen enkele weken de goedkeuring van het Ministerie binnen te hebben. Daarna zal een begin worden gemaakt met het aanvragen van de VOGs voor onze leiders en trainers.

Gedragsregels voor jeugdbegeleiders

Er zijn gedragsregels opgesteld voor de jeugdbegeleiders. Deze gedragsregels zijn afkomstig van het NOC*NSF. Lees de gedragsregels op http://www.vvwilhelmus.nl/vereniging/veilig-sportklimaat/gedragsregels-voor-begeleiders-in-de-sport/

Vertrouwenscontactpersoon Er is binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon, Brenda de Veen. Een vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met enige vorm van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Je kunt hierbij denken aan pesterijen, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen: sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur enz. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon en meer informatie is te lezen op: http://www.vvwilhelmus.nl/vereniging/veilig-sportklimaat/vertouwenscontactpersoon/

  Commissie "Veilig sportklimaat"

De Commissie Veilig Sportklimaat is onlangs in het leven geroepen. Deze commissie heeft als taak te zorgen voor de kaders van een veilig sportklimaat binnen de vereniging. Het daadwerkelijk realiseren van dat veilige sportklimaat doen we natuurlijk met elkaar. Zo zorgen we dat alle leden veilig en met plezier kunnen voetballen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om bij Wilhelmus!

De Commissie Veilig Sportklimaat heeft dit nieuwsbericht opgesteld. Momenteel bestaat de commissie uit drie leden: Carolien Hubert (2 zoons in JO8 en JO9) en Timon en Chireen Walhain (2 zoons in JO7 en jo9). Wij zoeken nog versterking voor onze commissie dus als jij je ook wilt inzetten voor de themas uit dit nieuwsbericht, dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur in dat geval een bericht aan Mp_coordinator@vvwilhelmus.nl dan nemen we contact met je op.

Informatiebijeenkomsten

Wilhelmus zal begin 2018 twee informatiebijeenkomsten organiseren. Eén bijeenkomst is bedoeld voor de ouders van onze jeugdleden en de tweede bijeenkomst voor onze trainers en leiders. Over de data van deze bijeenkomsten zullen we iedereen binnenkort nader informeren.

Mocht het zo zijn dat er nu al vragen leven die niet kunnen wachten tot deze informatiebijeenkomsten, dan kunt u zich wenden tot de MP coördinator: Mp_coordinator@vvwilhelmus.nl

 

Commissie "Veilig Sportklimaat"