Word jij onze nieuwe jeugdsecretaris ?

31-07-2018

Beste leden,

Wilhelmus heeft op vele vlakken de weg omhoog ingezet. Niet alleen zetten wij sportief stappen, ook in de organisatie willen wij verder met professionaliseren en moderniseren. Voor volgend seizoen zijn er een aantal functies binnen Wilhelmus ontstaan welke wij graag willen invullen.

Het gaat om de volgende (onbezoldigde) secretaris functies:

 • wedstrijdsecretaris voor de JO7 t/m 12 en JO13 t/m JO19 **
 • secretaris jeugdcommissie

** Deze functies kunnen ook door meerdere personen worden opgepakt in een secretariaat.

 

De wedstrijdsecretaris heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden om met veel plezier en passie in te vullen:

 • Het coördineren van wedstrijden van +/- 60 jeugdteams
 • Wekelijkse veld – en kleedkamerindeling verzorgen
 • Wekelijkse correspondentie met kaderleden m.b.t. het wedstrijdprogramma
 • Overleg met tegenstanders over eventuele verzettingen van wedstrijden
 • Het inplannen van velden voor oefenwedstrijden

 

De secretaris jeugdcommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden om met veel plezier en passie in te vullen:

 • Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie. 
 • Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de voetbalbond en houdt hiervan een kopie ter beschikking voor de secretaris van het algemeen bestuur. 
 • Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af. 
 • Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast of geeft dit uit handen aan derden.
 • Legt memo aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan (actiepuntenlijst). 
 • Zorgt voor een overzichtelijke opberging van inkomende en uitgaande stukken. 
 • Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd. 
 • Draagt zorg voor de contacten met de andere commissies binnen de vereniging.

 

Meer weten?  Meer informatie kan je inwinnen bij Paul Wuite, Timon Walhain of per email via jeugdvoorzitter@vvwilhelmus.nl