Technisch Jeugdplan

Hierbij bieden wij u het Technisch Jeugdplan van vv Wilhelmus aan voor de periode 2015-2020.

Uitgangspunt van het technische beleidsplan is natuurlijk de praktische werkbaarheid. Er is gestreefd naar een handzame leidraad, waarin essentiële zaken zo concreet mogelijk zijn geformuleerd.

Met dit plan hebben we een duidelijk beleid voor ogen om onze jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau en met veel plezier te laten voetballen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat er sprake is van wederzijds respect tussen onze leden, maar ook richting tegenstanders, scheidsrechter, toeschouwers, etc. Plezier, prestaties en wederzijds respect zijn de drie kernwaarden van de v.v. Wilhelmus. De cultuur m.b.t. de het Jeugdvoetbal binnen v.v. Wilhelmus is geborgd en uitgebreid beschreven middels het Aanname Beleid.

Dit plan stippelt de route uit om voor onze Wilhelmusjeugd te komen tot een goede opleiding. Het behoud van onze jeugd, werving van nieuwe jeugd en een goede doorstroming naar de seniorenafdeling.

Het plan beschrijft de doelstellingen, de organisatie, het technische beleid (voetbalvisie) en het trainingsplan per leeftijdscategorie. Daarnaast is er een bijlage met de jaarplanning aan de hand waarvan gewerkt gaat worden gedurende het voetbalseizoen.
Ook worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven van de Commissie Technische Zaken, de Hoofd Jeugd Opleidingen, selectietrainers, assistent-trainers en leiders, interne scouting en coördinatoren.

Met dit plan wordt niet alleen aan de getalenteerde spelers aandacht besteed. Ook de recreatieve voetballer is gebaat bij een goede organisatie en opleiding.Tegelijk zal een kwalitatief betere achterban ook weer de doorstroming naar de selecties bevorderen.

Het Technisch Jeugdplan is de leidraad voor het kader van de vereniging, de leiders, trainers en bestuurders. Zij zullen met dit plan aan de slag moeten gaan. Ook de spelers en de ouders moeten er bekend mee te zijn.

De Commissie Technische Zaken

Marcel Commers (voorzitter CTZ) 


Michael Thoen ( JO12 - JO15 )

Tim Krul ( JO7 - JO11 )

Ruud Wollrabe ( JO16 - JO19 )