Cookie beleid vv Wilhelmus

De website van vv Wilhelmus is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid contributie

Beleid contributie

Beleid contributie

Procedure en regels ten aanzien van de contributie

 

De contributiegelden zijn voor VV Wilhelmus één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Met de contributiegelden worden ballen en materialen aangeschaft maar ook het lidmaatschapsgeld en verdere verplichtingen aan en via de KNVB betaald en ook verdere kosten zoals veld- en kleedkamerhuur. En niet te vergeten de energiekosten alsmede onderhoud aan ons clubgebouw. Helaas kost het ieder seizoen veel inspanning om de volledige contributie te incasseren. Gelet op het belang van de contributie hebben wij het beleid op het gebied van contributie verder uitgewerkt

 

Contributie

 1. Onder contributie wordt verstaan het jaarlijkse bedrag dat een lid aan Wilhelmus moet voldoen voor het behoud van zijn of haar lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten.

 

 1. Wilhelmus kiest ervoor om de contributie niet in één keer te innen, maar in twee gedeelten op twee momenten in de eerste helft van het seizoen. Voor het seizoen 2023-2024 zal op de volgende momenten worden geïnd: 
 • Het eerste gedeelte zal worden geïncasseerd in de eerste week van Juli 2023
 • Het tweede gedeelte zal worden geïncasseerd rond 31 oktober 2023.

 1. Betaling gebeurt per automatische incasso mits anders aangegeven, leden dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvoor het incasso is afgegeven. Uitzondering op deze regel zijn de houders van een Ooievaarspas, zij worden apart benaderd door de contributie administratie.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Achterstand in contributie

 1. Achterstand in de betaling van de contributies en/of boetes(gele/ rode kaarten kan leiden tot een speelverbod. De desbetreffende speler ontvangt éénmaal een herinneringsnota waarin verzocht wordt het bedrag per omgaande te voldoen. Indien er dan nog niet betaald wordt volgen aanmaningen waarbij op enig moment tot een train/speelverbod wordt overgegaan.  

 2. Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk c.q. moeilijk zijn tijdig de contributie te voldoen dient contact opgenomen te worden met het bestuur van Wilhelmus om eventueel een regeling te treffen. Dit kan via het emailadres [email protected] Indien een regeling wordt getroffen dient deze ook strikt te worden nageleefd. In het geval dit niet gebeurt, zal het bestuur alsnog kunnen beslissen tot het opleggen van een speel- en trainingsverbod.

 1. Als de openstaande nota niet wordt voldaan, zal het innen van de openstaande vordering uiteindelijk overgedragen worden aan een incassobureau, de daarbij gemaakte kosten(momenteel EUR 48,40) komen ten laste van het betreffende lid.

 2. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op een of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een incasso. Indien de boete niet binnen 14 dagen wordt betaald kan het bestuur het betreffende lid/leden een train en/of een speelverbod opleggen. Het train en/of een speelverbod wordt direct opgeheven wanneer alsnog betaald is. 

Uitzonderingen bij het betalen van contributie

 1. Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode van tenminste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffend lid schriftelijk een verzoek met redenen omkleed in bij het bestuur(via [email protected]). Het bestuur neemt hier een besluit over, dit besluit is onbetwistbaar. De regel die voor dit besluit wordt gehanteerd is:
 • bij ernstige blessure in eerste halfjaar (voor 31/12) - restitutie tweede halfjaar
 • bij ernstige blessure in tweede halfjaar - geen restitutie
 • bij ernstige blessure in tweede halfjaar en niet hersteld bij begin nieuwe seizoen - contributie 'on hold'


Een vereniging run je samen

Een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Daarom vragen wij alle leden (of hun ouders) op welk gebied zij onze vereniging willen helpen. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, gaat het niet alleen veel gemakkelijker en sneller, maar is het ook veel gezelliger. Indien men zich minimaal 12 uur inzet voor de club door middel van verenigingstaken ( ter beoordeling van bestuur ) kan men aanspraak maken op een pas met 70 euro kantine tegoed. U kunt dit verzoek neerleggen of informatie krijgen bij [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!